metaverse ve psikoteknik

Metaverse yazılımı Psikoteknik testi için de uygulanabilir mi?

Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrini duyurdu. Kişilerin internet üzerinde bulunan dünyaya bağlanması fikrini ortaya atarak çok konuşulacak, metaverse teknolojisi hakkında fikirlerini anlattı. Metaverse, fiziksel ve dijital dünyaların bir araya geldiği bir yer. Meta ‘öte’, verse ‘evren’ kelimelerinden oluşan bir kavramdır. Türkçede ‘öte evren’ anlamına çevrilmiştir. İnsanların dijital temsillerinin iş yerine gittikleri ve oyunlar oynadıkları, toplantılarda buluştukları, konserler ve eğlence alanlarına gittikleri bir “sanal evren”. Peki, bu fikir hayata dönüştürülebilir mi? Metaverse fikrini hayatımıza etki edebilecek diğer alanlar için de kullanabilir miyiz?

Örneğin; Metaverse teknolojisini “psikoteknik test”ler için kullanabilir miyiz?

Metaverse, yalnızca sanal bir dünya değil, fiziksel dünyadaki varlığımızın bir benzerini ve fiziksel dünyanın bir alternatifini oluşturarak içinde var olabileceğimiz geçişli yapılar, olarak tanımlanıyor. Peki Metaverse fikri, Psikoteknik Testi için de uygulanabilir mi? -Şoförlerin araç kullanırken dikkatlerini, algılarını, analiz yeteneklerini ölçen “Psikoteknik Test” sistemi için sanal gerçeklik (Metaverse) kullanılırsa kazalarda trafikte yaşanabilecek tüm olası durumların bir simülasyonu yapılabilir. Böylece, Psikoteknik Test; şoförler hakkında daha doğru bilgilere ulaşmamıza olanak verir mi?

Aynı zamanda Metaverse, bedensel sanala geçişi değil, verilerin bedensel konuma, nesnelere ya da duyulara aktarılması yoluyla sanaldan fiziksele doğru geçişgenliği de sağlıyor. Veri evreninde yaşadığınızı, fiziksel evrende duyumsayabiliyor, hissedebiliyorsunuz. Psikoteknik Testi için bunu düşünürsek şoförlerin bir kaza anını gerçekten yaşadıklarını düşünelim; korku, panik hissedecekler ve buna göre tepki göstereceklerdir. Peki ya duygu, düşünce ve davranışlarının aynısını sanal gerçeklikte de hissedip uygulayacakları bir test olsa, bunun adı da “Metaversel Psikoteknik Test” olsa. Trafik kazalarını %82’si insanlardan kaynaklanıyorsa, şoförlerin reflekslerini, dikkatlerini, kazaya verebilecekleri sebepleri tam olarak gözlemlemek için onlarla yolculuk yapmamız gerekmez mi? Peki trafik ortamında gözlemleyemediğimiz davranışlarını metaverse yazılımı sayesinde edinebilsek. Bunu bize mümkün kılarsa ve biz sanal gerçeklikle şoförlerin ticari araç kullanmaya uygunluğunu en iyi sonuçlarla öğrenebilir miyiz? Yani; Psikoteknik Test sonuçları, “metaversel psikoteknik test” ile uygulandığında tam sonuç vermez mi(?)

-Bize göre verir. Ya size göre (?)

Psikoteknik testi için arayınız. 0532 240 6228

SRC5 Belgesi (ADR Belgesi) almak için tıklayınız.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için tıklayınız.

TMGD, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için tıklayınız.